Nomiland.cz - Obchod pro děti a materské školy

Nákupní košík
0ks /0,00 Kč
Nákupní seznam představuje seznam produktů, které se Vám líbí nebo Vás zaujaly v naší nabídce. Tento seznam slouží jako pomůcka pro objednávání. Je to služba pro registrované zákazníky.
Nákupní seznam
zobraziť
Bezplatná infolinka: 800 60 60 50 dovoláte se v pracovních dnech od 8.00 - 15.00 hod

Obchodní podmínky

1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejimž základě je realizovaný prodej zboží, prodávajícímu kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení - odeslání telefonické, emailové a nebo prostřednictví nákupního košíku v internetovém obchodu. Kupujícím potvrzená objednávka (a nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, jestliže nedojde k porušení podmínek, které byly dohodnuty v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

Daňový doklad, záruční list apod. spotřebitel převezme fyzicky při dodání zboží, na vyžádaní elektronicky ve formátu PDF nebo na vyžádaní poštou. 

2. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupujíci má právo stornovat objednávku resp. upravit jeji část bez udání důvodů do 48 hodin od odeslání objednáky, na tel.čísle: 800 60 60 50.

Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinene uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží na objednávku, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat a nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaložení průkazných nákladů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Predávajíci si vyhrazuje právo zrušit objednávku a nebo její čast v těchto případech:

 • objednávku nebylo možné závazně ověřit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodáva a nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případe, že tato situace nastane, prodávajíci bude okamžite kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupujíci zaplatil již část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedená zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek
3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím) , a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
3.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
3.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
3.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a pracovních možností prodávajícího  realizované v co nejkratším termínu.  Nejvíce žádané zboží máme vždy na skladě. Zboží, které je skladem dodáváme do 5 pracovních dnů. Ostatní zboží dodáváme cca do 30 dnů. Nábytek a molitanové sestavy dodáváme cca do 8 týdnů. Nábytok je dodáván v demontě. Doba dodání je vždy orientační. Znamená, do kolika dnů zboží odevzdáme doručovací spoločnosti (pošta, špediční spol.) K této době nutno připočítat 1-5 pracovních dnů, potřebných na dodání zásilky. Společnost NOMILAND s.r.o. nepraktikuje žádná omezení při dodání zboží. 

Vyhrazujeme si právo prodloužení dodací lhůty, dodací lhůta se může prodloužit na základě nepředvídatelných okolností, jako např. období dovolených, selhání přepravy, výpadek materiálů u objednaného zboží, vyprodání zásob, vyprodání zboží v akci a pod. V případě speciální objednávky se stanovuje individuální lhůta, o které je kupující předem informovaný, tato individuální lhůta musí být odsouhlasená (e-mailem) kupujícím. U platby předem expedujeme zboží až po připsání peněz za zboží na náš účet. V případě objednání zboží v akci si vyhrazujeme právo nedodání zboží z důvodů vyprodání zásob. Pokud by se dodací lhůta prodloužila, bude kupující včas informován o termínu dodání e-mailem nebo telefonicky. Pokud si kupující objedná větší množství zboží bude mu dodáno v jedné zásilce, přičemž dodací lhůta bude odpovídat produktu s nejdelší dodací lhůtou.

V případě, že nemůžeme dodat všchno objednané zboží najednou, budete písemně informovani v dolní časti faktury o tom, že Vámi objednané zboží dodáme později nebo je pro velký zájem vyprodáno. Náklady na poštovné účtujeme pouze jednou.  Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít i k opoždění ze strany dodavatele. V tomto případě se Vám omlouváme.

Počet objednávek před vánočními svátky se několikanásobně zvyšuje, proto Vás chceme upozornit na dodací lhůtu, kterou máme cca 30 dnů a z toho důvodu Vás žádáme ke konci roku zasílat Vaše objednávky co nejdříve. V předvánočním období se dodací lhůta může prodloužit i vzhledem k vytíženosti pošt.

Soukromý sektor a organizace - zboží zasíláme formou dobírky. Vpřípadě, že některé zboží nebudeme moci dodat podle dodacích podmínek, zašleme Vám pouze to zboží, které je skladem. Chybějící zboží dodatečně nezasíláme s ohledem na cenu dobírky a Vaši objednávku bereme jako vyřízenou.

Dodací lhůta a doručení publikací od Vydavatelství NOMI:

Zboží ze sekce vydavatelství NOMI - pracovní sešity, tiskopisy a tiskoviny pro MŠ se dodávají poštou. Zasílají se samostatně, nezávisle od ostatního zboží z našeho katalogu do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Pracovní sešity pro předškoláky, tisky a tiskoviny pro mateřské školy ze str. 14 - 19 v Hlavním Katalogu 2017-2018 se dodávají mateřským školám přepravní službou nebo poštou. Zasílají se samostatně, nezávisle od ostatního zboží z našeho katalogu do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky.
Speciální akce: Již při objednávce nad 25 ks sešitů je poštovné ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 99 Kč) - platí pouze pro objednávku sešitů. Poštovné včetně balného pro ostatní tisky a tiskoviny činí 99 Kč.

Pro soukromé osoby a organizace - zboží dodáváme na dobírku, která je 150 Kč.

Doprava zboží:

Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajistí prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku.

V případě neosobního odběru zboží (spediční doprava, pošta, naše auto):

Rozvoz zboží zajistíme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme dle zvoleného způsobu, rozměrů a hmotnosti zásilky.

DOPRAVA A MONTÁŽ ZBOŽÍ

 1. Při objednávce nad 1 490 Kč s produkty z Výtvarné výchovy, Tematických her a Didaktických pomůcek a her (neplatí pro nábytek a interiérové vybavení) je poštovné ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 99 Kč).
 2. Při objednávce objemnějšího zboží, nábytku a interiérového vybavení nad 30 000 Kč je doprava ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 400 Kč).
 3. Při objednávce zboží, které nespadá do bodu 1., 2. - činí poštovné včetně balného 99 Kč.
 4. Při nákupu nábytku nad 30 000 Kč a dělících stěn min. 5 ks (včetně) je montáž ZDARMA - platí pouze pro MŠ a ZŠ.
 5. Při objednávce 2 a víc kusů dětských pružinových houpaček je montáž a doprava ZDARMA. Doprava a montáž 1 ks je 800 Kč.

PLATBA:

 1. Mateřské a základní školy, státní organizace - zboží dodávame na fakturu se splatností 14 dnů. Faktura je dodaná se zbožím.
 2. Soukromé osoby a organizace - zboží dodáváme na dobírku nebo po úhradě zálohové faktury. Dětské hřiště a pružinové houpačky jsou dodávané a montované individuálně po úhradě zálohové faktury.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

MONTÁŽ NÁBYTKU:

Platí pro MŠ a ZŠ!

Při všech objednávkách nábytku nad 30 000 Kč - montujeme nábytek bezplatně.

 

5. Zodpovednost za závady zboží a záruka

1) Při dodávce objednaného zboží Českou poštou nebo spediční společnosti doporučujeme zboži řádně zkontrolovat, zda není poškozené. Při zjištění jakéhokoliv poškození doporučujeme reklamovat to do 24 hod. od dodání na pobočce České pošty, která Vám zboží dodala (pokud Vám byla zásilka doručena poštou, za dopravu zboží zodpovídá Česká pošta), v případě že Vám zásilku doručila spediční společnost, je zapotřebí ihned při převzetí sepsat reklamaci s přepravcem a ponechat si kopii reklamace. Bezodkladně nejlépe do 3 dnů oznamte vzniklou událost naši společnosti, jinak považujeme zásilku za doručenou v pořádku.

2) Při dodávce naši přepravou doporučujeme zboži zkontrolovat, zda nedošlo nedošlo při přepravě k nějakému poškození a případné poškození ihned zapsat na dodací list.

3) Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určený, působením na výrobek nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem.

4) Při uplatnění reklamace je nutné postupovat následovně:

I.) reklamaci je třeba poslat na e-mailovou adresu reklamace@nomiland.cz, zpráva musí obsahovat:

 • údaje o odběrateli s telefonním číslem,
 • název a kód výrobku,
 • datum zakoupení zboží a číslo faktury,
 • popis reklamované závady s podrobným popisem, zasláním fotografie na náš email (pokud je to ve Vašich možnostech)

nebo

poslat na adresu firmy NOMILAND s.r.o.  Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice písemné oznámení o reklamaci.

II.) na základě tohoto písemného oznámení

Prodávající bezodkladně nejpozději do 3 dnů písemně potvrdí spotřebiteli přijetí reklamace a rozhodne o ni. V případě, že reklamace obsahuje všechny nezbytné údaje:

 • údaje o odběrateli
 • telefonní číslo, email
 • název a kód výrobku
 • datum zakoupení zboží
 • číslo faktury
 • podrobný popis reklamované vady, fotodokumentaci apod.,

obdrží kupující od prodávajícího informační e-mail o zaevidováni jeho reklamace, provedení opravy a dobu jejího trvání. 

Do 30 dnů od akceptováni reklamace, vyrozumí prodávající spotřebitele o způsobu vyřízení jeho reklamace. 

Nejpozdeji do 30 dnů vyŕídí prodávajíci reklamaci kupujíciho.

Při uznaní reklamace náklady na dopravu za vrácené zboží hradí prodávajíci. 

5) Platné jsou vždy naše aktuální podklady. Změny konstrukce a provedení, které negativně neovlivňují vzhled a nebo funkci výrobku, neoprávňují k námitkám a reklamacím.

6) Způsob zasílání zboží volíme podle velikosti a nebezpeči poškození zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození a nebo změny jeho vlastností.

7) V případě navrácení zboží dodaného poštou musí být výrobek poslaný na náklady zákazníka zpět na adresu firmy a to nejpozději do 14 dnů od doručení. Výrobek musí být zabalený v původním obalu a nesmí být poškozen. Možnost navrácení se nevztahuje na použitý výtvarný materiál, publikace. U nadrozměrného zboží (např. nábytek) je nutné se domluvit s naši firmou na způsobu doručení.

8)  Postup v případě nesprávně objednaného zboží objednatelem a jeho vrácení:

Nesprávně objednané zboží, který vyžaduje montáž (nábytek, interiérové ​​vybavení, hřištní elementy apod.) Je možné vrátit pouze v případě, že zboží není ještě smontovan, není instalován do zdi ani do země a není používán.

Při splnění této podmínky je takové zboží možné vrátit max do 14 dní.

Pokud bylo zboží dodáno naší společností, je možné jej vrátit pouze v den dodání.

Nesprávně objednané zboží objednatelem, představuje:

a) Rozměrově nevyhovující nábytek, interiérové ​​vybavení, hřištní elementy apod.
b) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejících nábytkových elementů, např. typ skříněk, typ dvířek, zásuvek, poliček apod.
c) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejících elementů z jiných nábytkových kategorií, např. přikrývky, polštáře a povlečení k nim apod.
d) Nevyhovující prostorová orientace nábytku, interiérového vybavení
e) Barevné provedení - zboží objednané objednatelem omylem v jiné barvě

9) Podkladem pro všechny objednávky je vždy platný katalog. Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn v nabízeném sortimentu.

Barvy produktů v katalogu se mohou částečně lišit od barev skutečných produktů, což však nemá vliv na jejich celkový charakter a funkčnost.

10) Servisní místo se nachází v sídle společnosti  NOMILAND s.r.o., Vřesínská 828, 742 83 Klimkovice, které rovněž zabezpečuje záruční a pozáruční servis.  

11) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. Ochrana osobních dát

Respektujeme Vaše soukromi. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní data. Tato data ochráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich nákupech.

 1. Společnost NOMILAND s.r.o shromažďuje a uchovává nezbytný rozsah osobních údajů : jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, telefon, elektronická adresa, objednané zboží, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží, údaj o provedených oznámeních – potvrzení objednávky, informace o pohybu zboží za účelem uzavíraní a plnění smluvních vztahů, vyřízení reklamace, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího. Kromě osob dopravujících zboží /Česká pošta, TOPTRANS, INTIME /, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům online ve svém osobním profilu/účtu, má právo na jejich opravu, kontrolu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům, online ve svém osobním profilu/účtu, po písemné žádosti doručené e-mailem nebo poštou na adresu sídla společnosti. 
 4. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). Prodávající je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod číslem 00076093.

  Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromážděním a používáním informaci o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registraci zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace, automaticky souhlasíte, že můžete být informování o novinkách v našem internetovém obchodě emailem a nebo telefonicky. Pokud si nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zaslané zprávě.

  Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadnutí servru neznámým páchatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s údaji. 

Osoba zodpovědná za provoz e-shopu: Kateřina Novotná.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv NOMILAND

Napište nám co potřebujete a my Vás budeme kontaktovat do 24 hod s nejvhodnějším řešením pro Vás:
Můžete si vybrat z následujících možností:
Zanechte nám Váš kontakt
Telefonní číslo
E-mailová adresa