Klub Nomiland800 60 60 50|8.00 - 15.00 hod|Kontakty
Nakupte ještě za 2 990,00 a máte dopravu zdarma

Informace

Společné / Inkluzivní vzdělávání
 
  • Inovativní přístup v oblasti vzdělávání znamená právo každého dítěte na kvalitní vzdělávání.
  • Problematika výchovy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními výchovně - vzdělávacími potřebami (mentální, tělesná, zraková, sluchová postižení, narušená komunikační schopnost, autismus, vývojové poruchy učení a chování).
  • Určeno pro děti a žáky nemocné a zdravotně oslabené a také žáky intelektově nadané.
  • Inkluzivní přístup = předpoklad zvyšovat úspěšnost žáků se specifickými potřebami a předcházet jejich distancování se od vzdělání.
                                                                                 
                                                        ...aby každé dítě mělo stejnou šanci na vzdělání.